Thông tin bảo hành

Các sản phẩm của Moen đã được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và tay nghề cao nhất. Hầu hết các sản phẩm vòi nước của Moen đều được hỗ trợ bởi Bảo hành Moen.

Để biết thông tin về Bảo hành Moen tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, vui lòng truy cập: https://www.moen.com/customer-support/warranty

Ở các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, Bảo hành của Moen có thể khác nhau tùy theo dòng sản phẩm, mặt hàng và quốc gia, vì vậy xin vui lòng tham khảo thông tin trên bao bì và hướng dẫn bên trong. Moen Incorporated có diễn giải cuối cùng về các loại bảo hành của Moen.