Thông báo pháp lý

Thông báo pháp lý © 2004 Moen Incorporated

Thông báo pháp lý sau đây đại diện cho Thông báo pháp lý của Moen tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070
440-962-2000

Thông báo bản quyền này áp dụng cho mọi tài liệu độc quyền khả dụng trên khắp trang mạng Internet này ("Trang" này).

Gửi Trả. Mặt hàng mua trên moen.com/plus phải được gửi trả trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận về địa chỉ sau:

Moen Incorporated
Customer Returns, Dock 24
2609 COX MILL RD
SANFORD, NC
27332-9727

Hàng hóa phải ở tình trạng có thể bán, chưa sử dụng và trong bao bì gốc - bao gồm phiếu đóng gói. Nếu mặt hàng không chính xác hoặc bị lỗi, bất kỳ chi phí nào phát sinh do vận chuyển hàng đến người tiêu dùng sẽ được hoàn trả.

Điều Khoản Ưu Đãi. Chiết khấu đã áp dụng cho giá trên trang. Mã giảm giá chỉ sử dụng một lần và bắt buộc phải mua.  Không thể kết hợp với các phiếu giảm giá, chiết khấu, khuyến mại hoặc ưu đãi khác. Giá cả và lựa chọn có thể khác. Thuế bán hàng không đủ tiêu chuẩn cho chiết khấu. Không thể đổi ra giá trị tiền mặt hoặc thẻ quà tặng. Không có điều chỉnh trên các lần mua hàng trước. Chỉ áp dụng cho các mặt hàng vận chuyển đến một địa chỉ Hoa Kỳ hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ. Có thể áp dụng các hạn chế khác.

Điều Khoản Vận Chuyển. Vui lòng cho phép tối đa một ngày làm việc đầy đủ để đơn hàng của quý vị được xử lý. Khung thời gian vận chuyển được chọn khi thanh toán bắt đầu sau khi đơn hàng của quý vị được xử lý. Vận chuyển chỉ khả dụng trong Hoa Kỳ và lãnh thổ Hoa Kỳ. Có thể áp dụng các hạn chế khác.

Sở Hữu Trí Tuệ. Trừ khi lưu ý khác, các tên sản phẩm, thiết kế, logo, tiêu đề, văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video trong Trang này là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bản quyền hay tài sản khác của Moen Incorporated ("Sở hữu Trí tuệ của Moen Incorporated") Mọi thương hiệu không đăng ký và có đăng ký khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có điều gì chứa trên Trang này nên được hiểu là cấp quyền, theo ngụ ý, cấm phản cung, hay khác, bất kỳ giấy phép hay quyền sử dụng bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ nào của Moen Incorporated được hiển thị trên Trang mà không có sự cho phép bằng văn bản của Moen Incorporated

Việc sử dụng Trang Này. Moen Incorporated duy trì Trang này cho mục đích giải trí, thông tin, giáo dục và giao tiếp cá nhân của quý vị. Vui lòng duyệt Trang thoải mái. Quý vị có thể tải xuống tài liệu hiển thị trên Trang chỉ nhằm mục đích sử dụng phi thương mại, cá nhân, miễn là quý vị duy trì mọi bản quyền và thông báo độc quyền khác chứa trong các tài liệu. Tuy nhiên, quý vị không được phân phối, sửa đổi, truyền, tái sử dụng, đăng lại, hoặc sử dụng nội dung của Trang nhằm mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có sự cho phép bằng văn bản của Moen Incorporated. Các thay đổi được thực hiện định kỳ với thông tin chứa trên Trang này.

Không Bảo Hành; Hạn Chế Trách Nhiệm Pháp Lý TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ HIỆN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO HIỂM NÀO, DÙ LÀ NÓI RÕ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO HÀNH KHẢ NĂNG BUÔN BÁN NGỤ Ý, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM. Moen Incorporated cũng không nhận bất kỳ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào hoặc bất kỳ vi-rút nào mà có thể lây nhiễm thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của quý vị do việc quý vị truy cập, sử dụng, hoặc duyệt trên Trang hoặc việc tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ Trang này hoặc bất kỳ trang nào được liên kết.

Trong mọi trường hợp, Moen Incorporated hay bất kỳ bên nào tham gia trong việc tạo, sản xuất, duy trì hoặc cung cấp Trang, hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ, hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý của từng bên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, vô tình, gián tiếp, kiểu mẫu, trừng phạt hay hậu quả, dù đã được khuyến cáo hay không về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, và theo bất kỳ giả thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, phát sinh từ hoặc có liên kết với việc sử dụng hay thực hiện duyệt trong, hoặc các liên kết của quý vị đến các trang khác từ, Trang này.

Sản Phẩm và Trang Không Liên Kết. Mô tả hoặc tham chiếu các sản phẩm, ấn bản hoặc trang mà Moen Incorporated hoặc các chi nhánh của Moen Incorporated không sở hữu không có ngụ ý bảo lãnh sản phẩm, ấn bản hoặc trang đó. Moen Incorporated chưa đánh giá toàn bộ các tài liệu được liên kết đến Trang này và không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất kỳ tài liệu nào như vậy. Việc quý vị liên kết đến bất kỳ trang nào khác là rủi ro tự quý vị chịu.

Giao tiếp với Trang này. Nghiêm cấm quý vị đăng tải hay truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, tai tiếng, khiêu khích, khiêu dâm hoặc báng bổ hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi mà sẽ được coi là hành vi phạm tội, làm gia tăng trách nhiệm pháp lý dân sự, hay nói cách khác vi phạm bất kỳ luật nào. Moen Incorporated sẽ hợp tác đầy đủ với bất cứ cơ quan thi hành pháp luật hoặc lệnh tòa án nào yêu cầu hoặc chỉ dẫn Moen Incorporated tiết lộ danh trính hoặc giúp xác định hay định vị bất kỳ ai đăng tải bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

Bất kỳ giao tiếp hoặc tài liệu nào quý vị truyền tải lên Trang bằng e-mail hay cách nào khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận, đề xuất, hoặc tương tự không bảo mật và không độc quyền, và sẽ được coi là như vậy. Moen Incorporated không thể ngăn cản việc "thu hoạch" dữ liệu từ Trang này, và quý vị có thể được Moen Incorporated hay các bên thứ ba không liên quan liên hệ, bằng e-mail hay cách khác, bên trong hoặc bên ngoài Trang này. Bất cứ nội dung nào quý vị truyền tải có thể được sửa đổi bởi hoặc thay mặt cho Moen Incorporated, có thể hoặc không thể được đăng tải trên Trang này tùy theo ý của Moen Incorporated, và có thể được Moen Incorporated hoặc các chi nhánh sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tái sản xuất, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng, và đăng tải. Hơn nữa, Moen Incorporated được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào chứa trong bất kỳ giao tiếp nào quý vị gửi đến Trang này vì bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm sử dụng thông tin đó.

Mặc dù Moen Incorporated theo thời gian có thể theo dõi hoặc đánh giá thảo luận, trò chuyện, bài đăng, truyền tải, bảng thông báo, và tương tự trên Trang, Moen Incorporated không có nghĩa vụ phải làm vậy, và không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ nội dung của bất kỳ địa điểm nào như vậy hay cho bất kỳ sai sót, sự phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, bỏ sót, giả dối, tục tĩu, khiêu dâm, tục tĩu, nguy hiểm hay sự không chính xác chứa trong bất kỳ thông tin nào trong bất kỳ địa điểm nào như vậy trong Trang. Moen Incorporated không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành động hay giao tiếp nào quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào thực hiện trong hoặc ngoài Trang này.

Luật Chi Phối Hoa Kỳ. Trang này được phát triển tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ theo và phải được chi phối boweri, và việc duyệt và sử dụng Trang của quý vị phải được chấp thuận bởi, luật pháp của Tiểu Bang Ohio, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bất kể điều đã nói ở trên, Trang này có thể được xem trên khu vực quốc tế và có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không khả dụng ở mọi quốc gia. Tham chiếu đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không có ngụ ý rằng Moen Incorporated có ý định cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó tại các quốc gia đấy.