Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư sau đây đại diện cho Chính sách Quyền riêng tư của Moen tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Moen Incorporated hiểu rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư.  Là khách hàng hoặc khách thăm trang web Moen của chúng tôi ("Trang này"), chúng tôi muốn quý vị biết về thông tin chúng tôi tìm hiểu về quý vị khi quý vị ghé thăm Trang này hay nói cách khác giao tiếp với Moen qua bất kỳ phương tiện nào bao gồm không giới hạn:

  • giao tiếp với Moen hay đại diện của Moen bằng lời (v.d.: qua điện thoại), bằng văn bản (v.d.: qua email) hoặc bằng số (v.d.: qua Trang này),
  • mua sắm, đăng ký, gửi trả hoặc phản hồi quý vị cung cấp cho Moen hay các đối tác kinh doanh của Moen cho bất kỳ sản phẩm nào của Moen,
  • tương tác như một phần của bất kỳ cuộc thi hay khuyến mại nào của Moen,
  • sử dụng ứng dụng của Moen cho điện thoại di động, máy tính bảng hay thiết bị thông minh khác,
  • xem quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo của Moen, hoặc
  • tương tác với hoặc về Moen thông qua mạng xã hội dù là thông qua trang web của chúng tôi hay các trang web bên thứ ba như Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Instagram và Twitter

(gọi riêng và gọi chung là các "Giao Diện"). 

Chính sách Quyền riêng Tư này giải thích cách chúng tôi thu thập thông tin và việc chúng tôi làm với thông tin chúng tôi học thụ động cũng như thông tin khác quý vị tích cực cung cấp cho chúng tôi qua Trang này hoặc bất kỳ Giao diện nào khác.  Chính Sách cũng giải thích cách quý vị có thể xem hoặc thay đổi các thông tin nhất định mà chúng tôi có về quý vị. Chính Sách không áp dụng cho thông tin quý vị có thể cung cấp trên trang khác do một trong các đối tác hoặc chi nhánh của chúng tôi hoặc các công ty khác bán sản phẩm của chúng tôi vận hành. 

Các nỗ lực thu thập thông tin của chúng tôi được thiết kế nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng chúng tôi và để cung cấp cho khách hàng thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, và khuyến mại của chúng tôi.  Bằng việc truy cập Trang này hoặc các Giao diện khác của Moen, quý vị chấp thuận việc thu thập thông tin của quý vị như mô tả chi tiết trong Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật đôi lúc.

Thông Tin Được Thu Thập Tại Trang Này

Có hai loại thông tin chúng tôi có thể tìm hiểu về quý vị khi quý vị duyệt và sử dụng Trang này hoặc các Giao Diện khác. Mỗi loại thông tin có thể được sử dụng theo các hoàn cảnh khác nhau.

  1. Thông Tin Ẩn Danh mà chúng tôi thu thập thụ động từ các vị khách ghé thăm Trang và các Giao Diện khác.  Thông tin này không xác định riêng quý vị nhưng theo dõi các hoạt động như tuổi, giới tính, lịch sử xem, tìm kiếm và mua sắm, vị trí chung, thông tin thống kê và nhân khẩu học chung của quý vị, và các dữ liệu và xu hướng tổng hợp mà chúng tôi biên soạn.
  2. Thông Tin Cá Nhân mà quý vị tình nguyện cung cấp, thông tin này xác định riêng quý vị bao gồm tên, địa chỉ , email, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng của quý vị. 

Thông Tin Ẩn Danh (Thu Thập Thụ Động)

Chúng tôi thu thập Thông Tin Ẩn Danh từ khách ghé thăm Trang của chúng tôi và các Giao Diện khác, bao gồm URL giới thiệu, địa chỉ IP của quý vị, trình duyệt nào quý vị sử dụng để đến Trang này, quốc gia, tiểu bang hoặc tỉnh, các trang của Trang hoặc Giao Diện của chúng tôi mà quý vị xem trong lúc ghé thăm và bất kỳ thuật ngữ tìm kiếm nào quý vị nhập vào Trang của chúng tôi, cũng như các cách khác mà quý vị tương tác bằng số với Moen.  Thông tin này được sử dụng cho nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của quý vị, cải thiện sản phẩm, dịch vụ và tiếp thị của chúng tôi, cũng như cải thiện Trang này và các Giao Diện khác, ứng dụng thiết bị, và quản trị hệ thống.  Thông tin cũng được sử dụng để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi, và để theo dõi mức hoạt động trên Trang của chúng tôi hay bất kỳ Giao Diện nào. Chúng tôi theo dõi kiểu mẫu lưu lượng của khách hàng xuyên suốt phiên trực tuyến của họ, bao gồm trang nào hoặc các URL cụ thể mà khách hàng xem khi sử dụng Trang. Moen có thể thu thập thông tin này trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng tiếp thị bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu.  Moen tham gia chương trình Hợp Tác Danh Tính Đám Mây Tiếp Thị của Adobe để hiểu rõ hơn cách quý vị sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi xuyên khắp các thiết bị quý vị sử dụng, và để cung cấp khuyến mại điều chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách thức Adobe làm điều này.

Thông Tin Cá Nhân (Quý Vị Tích Cực Cung Cấp)

Nếu quý vị cung cấp thông tin về bản thân bằng cách đăng ký trên trang, đặt sản phẩm, điền khảo sát, tham gia khuyến mại (bao gồm cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, ưu đãi và giảm giá) hay nói cách khác tự nguyện cho chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi biết thông tin mà xác định riêng quý vị, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân đó để phản hồi yêu cầu cùa quý vị, và vì các mục đích kinh doanh khác, bao gồm xác định ưu tiên của khách hàng và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và nội dụng của Trang này hoặc các Giao Diện khác. Thông tin này có thể được tiết lộ cho nhân viên của chúng tôi và cho các bên thứ ba tham gia trong việc hoàn thiện giao dịch của quý vị, việc giao đơn hàng của quý vị hay việc phân tích và hỗ trợ sử dụng Trang này của quý vị.

Vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị cung cấp địa chỉ email và chọn truy cập Trang này qua các liên kết chúng tôi gửi đến tài khoản email đó, Moen và các nhà thầu của Moen có thể thu thập thông tin xác định cá nhân về hành vi của quý vị, bao gồm hành vi mua sắm, thời gian dành trên Trang hoặc các Giao Diện khác, và bất kỳ tài liệu nào đã tải về. Thông tin này sẽ chỉ được Moen và các chi nhánh của Moen sử dụng và sẽ không được bán cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị bằng email, thư thường, fax, tin nhắn văn bản, hoặc điện thoại theo thời gian với thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi, ưu đãi đặc biệt, các sự kiện sắp tới và thay đổi cho Trang này hoặc các Giao Diện khác. Nếu quý vị không muốn được liên hệ bởi toàn bộ hay bất kỳ phương pháp nào trong này, quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách gửi tin nhắn qua email cho chúng tôi tại webmaster@moen.com. Vui lòng đảm bảo cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ chính xác của quý vị, và yêu cầu chi tiết để chúng tôi có thể phản hồi phù hợp.

Cách Truy Cập Hoặc Sửa Đổi Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Quý vị có quyền truy cập và sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của mình. Nếu quý vị đã đăng ký với Trang, quý vị có thể truy cập hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân đã lưu của mình bằng cách truy cập khu vực "Tài Khoản của Tôi" trên Trang, hoặc quý vị có thể truy cập và thay đổi Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại webmaster@moen.com.  Moen sẽ nỗ lực để cập nhật thông tin của quý vị trong vòng 10 ngày làm việc.  Nếu thông tin của quý vị không được cập nhật kịp thời, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để báo cho chúng tôi biết.

Chia Sẻ Thông Tin

Thông tin ẩn danh - Bằng việc sử dụng Trang này hoặc bất kỳ Giao diện nào khác của chúng tôi, quý vị chấp thuận rằng chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin ẩn danh của quý vị với các bên thứ ba bao gồm các chi nhánh và đối tác kinh doanh của chúng tôi để cải thiện ưu đãi sản phẩm của chúng tôi, tiếp thị của chúng tôi, Trang và Giao diện của chúng tôi và nói cách khác để phục vụ khách hàng của chúng tôi tốt hơn như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.  Ví dụ, chúng tôi đã thu xếp với các nhà cung cấp bên thứ ba trợ giúp chúng tôi với dịch vụ tiếp thị và thu thập thông tin. Họ có thể thu thập thông tin ẩn danh về các lượt ghé thăm Trang của quý vị, và tương tác của quý vị với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Họ cũng có thể sử dụng thông tin về các lượt ghé thăm của quý vị đến trang này và các trang web khác để nhắm vào thông tin các hàng hóa và dịch vụ. Thông Tin Ẩn Danh này được thu thập thông qua việc sử dụng thẻ pixel, là công nghệ tiêu chuẩn ngành được sử dụng bởi nhiều trang web lớn. Không có thông tin xác định cá nhân nào được thu thập hay sử dụng trong quá trình này. Họ không biết tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, hoặc thông tin thẻ tín dụng về người dùng.

Thông Tin Cá Nhân - Bằng việc cung cấp Moen Thông Tin Cá Nhân của quý vị, quý vị chấp thuận các mục đích sử dụng nhất định cho thông tin đó.  Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị để hoàn thành đơn hàng của quý vị và cung cấp dịch vụ và trải nghiệm cải thiện cho quý vị nhưng, trừ khi quý vị chấp thuận khác, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị với các bên thứ ba theo hợp đồng với chúng tôi khi cần thiết để phục vụ quý vị như giải thích bên dưới. Chúng tôi thuê các công ty để thực hiện các chức năng nhất định thay mặt cho chúng tôi, ví dụ như hoàn thành đơn hàng, giao kiện hàng, tái tiếp thị dịch vụ và các dịch vụ liên quan đến thiết kế, bảo trì và cải thiện Trang này, cơ sở dữ liệu khách hàng và tiếp thị của chúng tôi và các Giao Diện khác. Một số công ty trong này có thể có quyền truy cập Thông Tin Cá Nhân của quý vị như một phần của hợp đồng của họ với chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi đã thu xếp với Paymetric để xử lý thông tin thẻ tín dụng của quý vị. Họ sử dụng mã hóa SSL cho thông tin thẻ tín dụng của quý vị. Quý vị có thể truy cập trang web của Paymetric (www.paymetric.com) và chính sách quyền riêng tư để đọc thêm về các biện pháp an ninh họ sử dụng.

Nếu quý vị cung cấp chấp thuận bổ sung cho chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị với các đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thu xếp tiếp thị chung. Ví dụ, tại thời điểm quý vị cung cấp chúng tôi thông tin liên hệ của quý vị hay Thông Tin Cá Nhân khác, chúng tôi cũng có thể cung cấp quý vị cơ hội được chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của mình với các bên thứ ba khác hoặc đăng tải thông tin trên Trang này vì lý do mà chúng tôi sẽ mô tả tại thời điểm chúng tôi thực hiện yêu cầu. Nếu sau này quý vị đổi ý và không muốn chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của mình với các chi nhánh tiếp thị và đối tác kinh doanh của chúng tôi, thì vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ chúng tôi tại webmaster@moen.com.

Toàn Bộ Thông Tin - Bất kể quý vị đã cung cấp chấp thuận cho chúng tôi hay chưa, chúng tôi bảo lưu rõ ràng quyền và sẽ chia sẻ mọi thông tin (cả Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Ẩn Danh) khi chúng tôi cho là cần thiết để tuân thủ với các luật hiện hành, điều tra của cảnh sát, hoặc trong thủ tục tố tụng pháp lý khi việc tiết lộ thông tin đó liên quan và được pháp luật cho phép. Moen Incorporated cũng sẽ chỉ định, bán, cấp phép, hay nói cách khác chuyển giao cho một bên thứ ba mọi thông tin trong cơ sở dữ liệu của mình liên quan đến một việc chỉ định, buôn bán, liên doanh, hoặc chuyển giao hay bố trí khác một phần hay toàn bộ các dịch vụ của Moen, hoặc các tài sản, công việc kinh doanh hoặc cổ phần của Moen Incorporated.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trên Trang này, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác cho quý vị nhằm mục đích thuận tiện, bao gồm các trang do chúng tôi, các đối tác, cộng sự của chúng tôi hoặc các bên thứ ba độc lập vận hành. Các liên kết này được cung cấp cho quý vị nhằm mục đích thuận tiện. Mỗi trang web có phương pháp thực hành quyền riêng tư riêng, như mô tả trong chính sách quyền riêng tư của trang đó. Các thực hành đó có thể khác với các thực hành được mô tả trong đây, và chúng tôi khuyến khích quý vị đọc chính sách quyền riêng tư của từng trang web cẩn thận trước khi quý vị sử dụng hoặc gửi thông tin đến trang đó. Ngoài ra, trong phạm vi quý vị đi theo một liên kết đến trang web được một bên thứ ba độc lập vận hành, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không có quyền hành hay kiểm soát đối với bên thứ ba đó, và không thể cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà quý vị có thể gửi tại trang đó.

Chúng Tôi Lưu Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị Ở Đâu Và Chúng Tôi Bảo Mật Thông Tin Đó Như Thế Nào

Thông Tin Cá Nhân của quý vị sẽ được lưu trong một cơ sở dữ liệu giữ trên các máy chủ được cất tại môi trường bảo đảm về mặt thể chất và công nghệ nằm tại Kansas, Ohio, Texas và Utah chỉ được truy cập bởi nhân sự hay nhà thầu được ủy quyền, những người được yêu cầu phải giữ bảo mật thông tin của quý vị. Mọi hoạt động truyền tải thông tin thẻ tín dụng của quý vị đều được mã hóa. Chúng tôi cũng có sẵn các quy trình nội bộ để xác định tính tuân thủ chung của công ty với Chính Sách này.
Thông tin của quý vị sẽ được chuyển giao cho Moen Incorporated, nằm tại Tiểu Bang Ohio, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vị trí có thể nằm ngoài quốc gia của quý vị, và bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị, quý vị chấp thuận việc chuyển giao đó. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào được thu thập, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc tiết lộ Thông TIn Cá Nhân có được do lỗi truyền tải hoặc các hành động không được ủy quyền của các bên thứ ba.

Lưu Ý Quan Trọng Cho Trẻ Em (và Phụ Huynh)

Chúng tôi không muốn lấy Thông Tin Cá Nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng Trang của chúng tôi không có sự giám sát. Trước khi cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, thông tin thẻ tín dụng hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của cháu, hãy nhớ xin phép phụ huynh hoặc người giám hộ của cháu.    

PHỤ HUYNH:  Theo hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi không thu thập Thông Tin Cá Nhân trực tuyến từ trẻ dưới 16 tuổi. Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ và nghĩ rằng chúng tôi có thông tin về trẻ của quý vị, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại webmaster@moen.com.  Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ trẻ của quý vị trực tuyến, truy cập trang web của FTC www.OnGuardOnline.gov.

Tên Người Dùng và Mật Khẩu

Quý vị có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của mình. Quý vị cũng chịu trách nhiệm cho mọi việc sử dụng quyền thành viên của mình, dù quý vị có ủy quyền hay không. Quý vị đồng ý sẽ thông báo ngay cho Moen Incorporated về bất kỳ việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu nào không được ủy quyền.

Cookie

Giống nhiều trang thương mại khác, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ tiêu chuẩn gọi là "cookie" để thu thập thông tin về cách trang của chúng tôi được sử dụng. Cookie là một tệp văn bản dữ liệu nhỏ, mà trang web lưu trên ổ cứng của máy tính quý vị (nếu trình duyệt Web của quý vị cho phép) mà có thể được lấy sau này để xác định quý vị với chúng tôi. Cookie được thiết kế để giúp trang web nhận biết trình duyệt của người dùng là khách thăm trước đây và từ đó lưu và ghi nhớ bất kỳ ưu tiên nào mà có thể đã được đặt khi người dùng duyệt trang này. Cookie có thể theo dõi quý vị được chứng thực đối với Trang này, cá nhân hóa trang chủ, xác định phần nào của trang đã được ghé thăm hoặc theo dõi các lựa chọn, ví dụ như các mục được chọn trong "giỏ mua hàng". Cookie của chúng tôi có thể thu thập tên miền của quý vị và theo dõi lựa chọn của quý vị qua trang của chúng tôi. Cookie không thể truy xuất bất kỳ dữ liệu nào khác từ ổ cứng của quý vị, truyền vi-rút máy tính, hoặc thu giữ địa chỉ e-mail của quý vị. Cookie giúp cho việc sử dụng Trang của quý vị dễ dàng hơn, khiến cho Trang chạy mượt mà hơn và giúp chúng tôi duy trì Trang bảo mật.

Để thực hiện mua sắm tại Cửa Hàng Trực Tuyến của Moen quý vị cần phải kích hoạt tất cả cookie. Chúng tôi sử dụng cookie liên quan đến việc mua sắm để theo dõi các mặt hàng quý vị có trong giỏ của mình và để ghi nhớ quý vị khi quý vị trở lại cửa hàng của chúng tôi. Cookie không thể làm hại máy tính của quý vị và không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc riêng tư nào. Để biết thông tin về cách bỏ kích hoạt cookie, vui lòng tham khảo menu trợ giúp của trình duyệt web của quý vị.

Thắc mắc hoặc quan ngại về thông tin của quý vị; Cách liên hệ chúng tôi

Nếu quý vị cần thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị, hoặc muốn xem lại mọi Thông tin cá nhân của quý vị, quý vị có thể liên hệ Quản lý, Bộ phận Tiếp thị Trải nghiệm Số của chúng tôi qua e-mail tại webmaster@moen.com, hoặc qua thư theo địa chỉ Moen Incorporated, Bộ phận Quyền riêng tư Trang web, 25300 Al Moen Drive North Olmsted, OH 44070, hoặc qua điện thoại theo số 1-800-BUY-MOEN.

Để tạo điều kiện chuyển giao dữ liệu giữa Hoa Kỳ và các quốc gia EU, Hoa Kỳ và EU đã tham gia vào "chương trình cảng an toàn", theo đó dữ liệu có thể được chuyển giao từ EU đến các công ty tham gia không thuộc EU. Chương trình có một bộ bảy nguyên tắc, theo đó Moen tuân thủ liên quan đến dữ liệu được thu thập và sử dụng như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Là một phần của chương trình đó, mặc dù chúng tôi cố gắng phản hồi các quan ngại của quý vị, chúng tôi công nhận rằng chúng tôi có thể không phải lúc nào cũng phản hồi mọi thắc mắc của quý vị được, và do đó nếu quý vị là cư dân tại EU, chúng tôi sẽ tham gia cùng Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu tại quốc gia nơi quý vị cư trú. Do đó trong phạm vi quý vị cảm thấy thắc mắc của mình chưa được trả lời, và quý vị là cư dân của một quốc gia Thành Viên EU, quý vị nên thoải mái liên hệ với Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu của quốc gia nơi quý vị cư trú.

 

Thông Tin cho Người Tiêu Dùng California: Quyền Riêng Tư California của Quý Vị
Tiết Lộ Liên Quan đến Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Nếu quý vị là cư dân California, Đạo Luật Quyền Riêng Tư Người Tiêu Dùng California (California Consumer Privacy Act, "CCPA) yêu cầu chúng tôi phải tiết lộ thông tin sau liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, do các điều khoản này được xác định bởi CCPA.  

•    Hạng Mục Dữ Liệu Cá Nhân được Thu Thập: Trong 12 tháng trước, chúng tôi có thể đã thu thập một hoặc nhiều hạng mục dữ liệu cá nhân sau: thông tin định danh, đặc tính phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc Hoa Kỳ,  thông tin thương mại, hoạt động mạng internet và điện tử, dữ liệu vị trí địa lý, thông tin âm thanh và trực quan, suy luận rút ra về ưu tiên của quý vị, và các hạng mục dữ liệu cá nhân khác mà liên quan đến hoặc có thể liên kết hợp lý đến quý vị. 

•    Mục Đích Kinh Doanh hoặc Thương Mại cho việc Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích kinh doanh sau đây:  để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ sản phẩm của chúng tôi; để theo dõi và phân tích xu hướng, mức sử dụng và hoạt động liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi; để phát hiện, điều tra và phòng ngừa giao dịch lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác cũng như để bảo vệ quyền lợi và tài sản của Chúng Tôi và người khác; tạo điều kiện cho các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và khuyến mại và xử lý cũng như cung cấp mục tham gia và phần thưởng; hỗ trợ bảo hành sản phẩm; hỗ trợ bảo dưỡng và chức năng sản phẩm; đăng ký sản phẩm; để hoàn thành yêu cầu đơn hàng sản phẩm; để phản hồi các thắc mắc về sản phẩm; để phản hồi các yêu cầu về thông tin sản phẩm hoặc nơi và cách thức lắp đặt sản phẩm; để phản hồi với các khiếu nại về sản phẩm; biện hộ pháp lý; và các mục đích liên quan đến bán hàng.  

•    Các Hạng Mục Nguồn Dữ Liệu Cá Nhân: Chúng tôi có thể đã thu thập dữ liệu cá nhân từ quý vị từ một hoặc nhiều nguồn mô tả tại đây: ứng dụng di động mà quý vị tải vào điện thoại của mình; các sản phẩm được kết nối của chúng tôi; các yêu cầu khách hàng do quý vị thực hiện, ví dụ như trực tuyến, qua dịch vụ khách hàng hoặc qua thư; mạng xã hội; email nhận được từ quý vị; các công ty vận chuyển; các nhà phân phối và lắp đặt sản phẩm; và các công ty liên quan đén tiếp thị bên thứ ba. 

•    Hạng Mục Dữ Liệu Cá Nhân được Tiết Lộ: Trong 12 tháng trước, chúng tôi có thể đã tiết lộ các hạng mục dữ liệu cá nhân sau vì mục đích kinh doanh hoặc thương mại: thông tin định danh, thông tin hoạt động mạng internet và điện tử, thông tin thương mại, thông tin âm thanh và trực quan, và thông tin nhân khẩu học. 

•    Hạng Mục Các Bên Thứ Ba mà Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân: Chúng tôi có thể chia sử dữ liệu cá nhân của quý vị với một hoặc nhiều bên thứ ba mô tả trong đây: giữa các công ty cùng chung sở hữu với Chúng Tôi; các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và nhà tư vấn thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi; các công ty lưu trữ và xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi; các công ty thực hiện phân tích dữ liệu thay mặt chúng tôi; các công ty giúp bảo dưỡng và lắp đặt sản phẩm của chúng tôi; các công ty giúp giao và theo dõi sản phẩm của chúng tôi được đặt, thay thế hoặc sửa chữa; các công ty cung cấp thông tin cho quý vị về nơi tìm kiếm hoặc đã lắp đặt sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; các công ty luật; các công ty gửi cho quý vị thông tin về sản phẩm thay mặt cho chúng tôi; và các công ty mà quý vị yêu cầu Chúng Tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.  


Quyền Người Tiêu Dùng của Quý Vị

Người tiêu dùng California có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của mình, thông tin bổ sung về thực hành thông tin của chúng tôi và xóa dữ liệu cá nhân của mình, tuân theo các ngoại lệ nhất định. Người tiêu dùng California cũng có quyền không tham gia bán dữ liệu cá nhân, nếu một công ty đang bán dữ liệu của họ. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi mô tả cách người tiêu dùng California có thể thực hành quyền của họ thông thường và theo CCPA bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng quý vị có thể chỉ định một đại lý ủy quyền thực hành các quyền này thay mặt cho quý vị; tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần bằng chứng rằng đại lý này được quý vị ủy quyền và sẽ cần xác nhận danh tính của quý vị. Chúng tôi sẽ không kỳ thị quý vị nếu quý vị chọn thi hành quyền của mình theo CCPA. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng để bảo vệ cho quý vị, chúng tôi sẽ không thể hoàn thành một số yêu cầu được tóm tắt dưới đây nếu chúng tôi hoặc một dịch vụ xác minh bên thứ ba chúng tôi thuê không thể xác minh danh tính của quý vị.


Quyền được Biết: Quý vị có thể yêu cầu truy cập các phần dữ liệu cá nhân cụ thể chúng tôi đã thu thập về quý vị trong 12 tháng qua. Quý vị cũng có thể yêu cầu chi tiết bổ sung về các thực hành thông tin của chúng tôi, bao gồm các hạng mục dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập về quý vị, nguồn của việc thu thập đó, các hạng mục dữ liệu cá nhân chúng tôi chia sẻ cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại, và các hạng mục bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có thể thực hiện các yêu cầu này bằng cách gọi số 1-800-289-6636 hoặc truy cập trang này www.moen.com/ccpa. Chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu của quý vị bằng cách sử dụng dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng, vì sự an toàn của quý vị, chúng tôi không thể đáp ứng các yêu cầu nhất định nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị.


Xóa Bỏ: Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập về quý vị. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ thông tin nhất định theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp hiện hành. Quý vị có thể thực hiện các yêu cầu này bằng cách gọi số 1-800-289-6636 hoặc truy cập trang này www.moen.com/ccpa. Chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu của quý vị bằng cách sử dụng dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng, vì sự an toàn của quý vị, chúng tôi không thể đáp ứng các yêu cầu nhất định nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị.


Cookie: Như đã giải thích trong Chính Sách này, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này và, nếu muốn, quý vị có thể bỏ kích hoạt toàn bộ cookie, bao gồm cookie quảng cáo (nếu có), bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của quý vị.
 

Cập Nhật Chính Sách của Chúng Tôi

Theo thời gian chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất cứ thay đổi quan trọng nào cho Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách đăng tải một bản sao cập nhật trên Trang này. Vui lòng kiểm tra Trang này định kỳ để biết các bản cập nhật.

Chính sách này có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2010
Cập nhật lần cuối:  Tháng 7 năm 2020

https://www.moen.com/legal-notice


Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted OH 44070