NƯỚC KIẾN TẠO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

AI KIẾN TẠO DÁNG HÌNH CHO NƯỚC?

Moen - Nhà thiết kế của Nước

Trong hơn 75 năm qua, Moen đã vô cùng thành công khi kết hợp giữa phong cách và sự đổi mới. Và với 1,5 nghìn tỷ gallon nước chảy qua những chiếc vòi của mình mỗi năm, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm to lớn trong việc đảm bảo mọi tương tác giữa bạn với nước đều có ý nghĩa.

Người đàn ông đứng trên bãi biển

MANG LẠI DÁNG HÌNH CHO NƯỚC NGHĨA LÀ GÌ?

Chúng tôi, trên phương diện là một công ty, nghiêng mình trước sức mạnh và vẻ đẹp của nước. Trong suốt lịch sử hoạt động của mình, chúng tôi đã học cách trân trọng và tôn vinh nước. Điều đó làm cho chúng tôi trở thành một công ty không chỉ trân trọng nước, mà còn mang trong mình niềm say mê sáng tạo ra những chiếc vòi nước tuyệt vời.