Bảo Hành Trọn Đời Giới Hạn Vòi Sen Liệu Pháp Hương Thơm Moen

Các sản phẩm của Moen đã được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và tay nghề cao nhất. Moen cam kết với người mua tiêu dùng ban đầu, với điều kiện người mua tiêu dùng ban đầu là người sở hữu nhà của họ ("Thời gian bảo hành" cho chủ nhà), rằng vòi nước này sẽ không bị rò rỉ hay nhỏ giọt trong khi sử dụng bình thường và mọi linh kiện và phần hoàn thiện của vòi nước này sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề sản xuất. Mọi người mua khác (bao gồm người mua cho mục đích công nghiệp, thương mại và kinh doanh) được bảo hành trong thời gian 5 năm kể từ ngày mua ban đầu ("Thời Gian Bảo Hành" cho người không phải chủ nhà).

Nếu vòi rửa này bị rò rỉ hay nhỏ giọt trong Thời Gian Bảo Hành, Moen sẽ cung cấp linh kiện cần thiết MIỄN PHÍ để giúp vòi rửa hoạt động bình thường trở lại và sẽ thay thế MIỄN PHÍ các linh kiện hay phần hoàn thiện được chứng tỏ là có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề sản xuất, trong quá trình lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng bình thường. Bạn có thể yêu cầu các linh kiện thay thế bằng cách gọi đến 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), hoặc viết thư đến địa chỉ được hiển thị trên trang 12. Bằng chứng mua hàng (biên lai bán hàng gốc) Từ người mua tiêu dùng gốc phải đi kèm tất cả khiếu nại bảo hành. Các khiếm khuyết hoặc hư hỏng do không sử dụng linh kiện Moen chính hãng không được hưởng bảo hành này. Bảo hành này chỉ áp dụng cho vòi rửa được mua sau tháng 12/1995 và có hiệu lực kể từ ngày mua được ghi trên biên lai của người mua.

Bảo hành này bao gồm thay thế tất cả linh kiện và phần hoàn thiện bị khiếm khuyết. Tuy nhiên, hư hỏng do lỗi lắp đặt, sử dụng sai sản phẩm, lạm dụng sản phẩm, sử dụng công thức viên tắm INLY™ không chính hãng hay sử dụng chất tẩy rửa có chứa chất mài mòn, cồn hay dung môi hữu cơ khác, cho dù được thực hiện bởi nhà thầu, công ty dịch vụ hay chính bạn, đều sẽ không được hưởng bảo hành này. Moen sẽ không chịu trách nhiệm chi phí lao động và/hoặc hư hỏng phát sinh trong quá trình lắp đặt, sửa chữa hoặc thay thế, cũng như không chịu trách nhiệm cho các hư hỏng, tổn thất, thương tích hay chi phí gián tiếp, ngẫu nhiên hay hệ quả nào liên quan đến vòi rửa nào.

Trừ khi được pháp luật quy định, bảo hành này thay thế cho và hủy bỏ tất cả các bảo hành, điều kiện và bảo đảm khác, dù được trình bày rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay không, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các bảo hành, điều kiện và bảo đảm về tính khả mại hay phù hợp để sử dụng. Một số tiểu bang, tỉnh và quốc gia không cho phép hủy bỏ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hệ quả, vì vậy các giới hạn hoặc hủy bỏ trên có thể không áp dụng cho bạn. Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo từng tiểu bang, tỉnh hay quốc gia. Moen sẽ tư vấn cho bạn về thủ tục nên tuân theo khi đưa ra khiếu nại bảo hành. Chỉ cần gửi thư tới Moen Incorporated qua địa chỉ trên trang 12. Giải thích về khiếm khuyết và cung cấp bằng chứng mua hàng cũng như thông tin về tên, địa chỉ, mã vùng và số điện thoại của bạn.

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive 
North Olmsted, Ohio 44070-8022